AdopceTT

Menuuklid – 27.8.2017

Pravidelný nedělní úklid výstupové trasy -4x PET, plný sáček kapesníků