AdopceTT

Menuuklid – 13. 8. 2017

Tradiční nedělní úklid na trase – 1 x PEt, 1 x sklo, 1 x karton