AdopceTT

Menu
..

Valdov

Valdov je část obce Nová Paka v okrese Jičín. Nachází se cca 3 km jihovýchodně od Nové Paky, v katastrálním území Valdov o výměře 3,66 km2. Jméno vesnice je ryze české, protože vesnice vznikla mnohem dříve, než bylo okolí poněmčeno. V dávných dobách byla osada obklopena hustými a tmavými lesy. První zmínky jsou již z roku 1416, kdy majetník Vlaštěk Dražný měl ve Valdově mlýn a po něm jeho příbuzní drželi tento majetek i s jiným věnem. V té době toto místo patřilo částečně k Nové Vsi a částečně k Chotči. Ve třicetileté válce zanikla chotečská fara a vesnice se připojila k novopacké faře. Od roku 1787 patří opět vesnice k Chotči. V té době nebyl ve vesnici hřbitov a zemřelí vesničané se pohřbívali na hřbitově v Chotči. Do dnešních dnů se jedna lesní cesta vedoucí do Chotče nazývá Umrlčí, protože tudy doprovázeli vesničané nebožtíky na poslední cestě. K obci patří části Na drahách, Běháč, Pakalov, Peklo, V liští a Obicka. Vytvořený bod je obklopen jehličnatým lesem, kterým prochází i modrá turistická trasa ze směru od kopce zvaném V Boroví (443 m n. m.) a obce Pustá Proseč.

Přehled adoptivní péče

Dosud nebyla přidaná žádná aktivita.