AdopceTT

MenuTrojačka památník

Památník odboje Trojačka ve Veřovických vrších. Koncem 2. světové války zde působila zpravodajská partyzánská skupina Javor 9.

Přehled adoptivní péče

Datum úklidu Poznámka
22. 08. 2017Kontrola - vše OK.