AdopceTT

Menu
..

Trojačka hřeben

Trojačka je přírodní rezervace jižně od obce Hodslavice v okrese Nový Jičín. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Beskydy. Důvodem ochrany je zachování komplexu listnatých smíšených porostů s fragmenty přírodních suťových lesů ve věku okolo 170 let na severních svazích Veřovických vrchů s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Přehled adoptivní péče

Datum úklidu Poznámka
22. 08. 2017Kontrola - vše OK.